CHRÁM SVĚTLA

 

Vstup:

Nacházíte se v posvátných místech Chrámu Světla, kde můžete v jeho jednotlivých částech požádat světelné bytosti o pomoc. Dbejte prosím rad, které jsou tam uváděny a v žádném případě je nezlehčujte.

 

 

Oprávnění:

Tak jako za časů dávných, ještě před zánikem posvátného "ostrova", stojím opět zde a spojuji Nebe se Zemí a Zemi s Nebesy. Naslouchejte tiše a v pokoře sounáležitosti jednoty Bytí a Já Jsem Boží přítomností.

 

 

Upozornění:

TENTO CHRÁM SVĚTLA SLOUŽÍ JAKO PRVNÍ POMOC, nenahrazuje vlastní duchovní cestu. Více zde: www.leceni2012.cz/news/ucinky-chramu-svetla/

____________________________________

 

Chrám Světla a ani jeho části nejdou kopírovat nebo klonovat! Důrazně varuji všechny, kteří by se na tomto Chrámu Světla chtěli obohacovat nebo se dokonce tímto výtvorem prezentovat. Jedná se o tvůrčí výtvor s oprávněním, zneužití s jakýmkoliv (byť jen) úmyslem znamená okamžitý karmický trest, který nebude očištěn!

 

M.